Jak v Rockaway zkrátili screening o 30 minut na uchazeče a zvýšili počet přijatých lidí o 166 %

12. 6. 2018

Simulační hra v rukou inovátora

Společnost Rockaway jistě netřeba dlouze představovat. Investiční skupina vlastnící značky jako Mall, CZC, Košík, Invia nebo Heureka patří mezi klíčové inovátory na českém trhu a internetu. Společnost si vedle investic do inovačních projektů zakládá také na firemní kultuře. Otázky – jak přitáhnout uchazeče, maximálně zpříjemnit employee experience či poskytnout zaměstnancům dostatečnou péči při jejich rozvoji – si tedy v jejich HR kladou prakticky denně. Jak s jejich řešením pomohlo Virtubio?

Eva Krausová, HR 2.0

Eva Krausová, která zastává v Rockaway pozici s neotřelým označením HR 2.0, si nás našla sama. Podle jejích slov hledala nějaký šikovný nový způsob, jak prověřit mladé stážisty pro Rockaway Academy, který by nahradil doposud používané časově náročné řešení – case studies. Nakonec jsme se dozvěděli, že díky naší kompetenční analytice a simulační hře The Office Day (mimo jiné) u každého uchazeče ušetřila půl hodiny svého času při jeho vyhodnocování. Už při 100 uchazečích je to 7 pracovních dnů ušetřeného času, ale nepředbíhejme.

Uchazeče jsme většinou testovali v rámci modelových úkolů tzv. case studies. Například měli zpracovat strategii nasazení raw chleba na trh. Nebo dostali za úkol zmapovat a analyzovat trh, spočítat náklady na výrobu, sestavit rozpočet a podobně. Komplexnost tohoto řešení sice přinášela zajímavé poznatky, ale ve výsledku se ukázala jako kontraproduktivní. Vyhodnocování nás totiž stálo enormní množství času a energie, které bylo nutné investovat do všech uchazečů. Výsledky navíc byly diskutabilní a tak nám mnohdy rozhodování spíš komplikovaly.

Eva Krausová, HR 2.0

Kompetenční analytika

Analytický nástroj od společnosti Virtubio, který umožňuje personalistům objektivně identifikovat pracovní kompetence uchazečů a zaměstnanců, sledovat jejich úspěšnost na konkrétních úkolech a sbírat statistické informace pro recruitment (nábor, výběr a rozvoj). K měření nástroj využívá psychometrický algoritmus a simulační hry, pomocí kterých sbírá potřebná behaviorální data.

Eva se nám ozvala v úterý a ve čtvrtek jsme s ní už seděli v zasedačce. Hned od začátku jsme měli pocit, že tu jsme správně. Průkopnice přístupu HR 2.0 – tedy že je dobré dbát nejprve na vztahy a až potom na zdroje – věděla, co chce. Na schůzce s námi se prakticky jen ujišťovala, zda to opravdu dostane.

Schůzka s Evou

Nechtěla jsem se vzdát vstupního filtru. Klíčové je, koho si vůbec do týmu pustíte, proto vždy hledám hlavně silně motivované uchazeče. Můžeme se pak u pohovoru bavit víc konkrétně a do hloubky. Hledala jsem ale jednodušší nástroj, než naše case studies, který mi ukáže důležité schopnosti uchazečů a se kterým zvládnu rychle prověřit i větší počet zájemců. Zároveň také ideálně něco nového a neotřelého, co by byl pro uchazeče zážitek. Virtubio mi přišlo vyloženě do rány.

Po úvodním několikadenním interním testování simulace The Office Day proběhla samotná implementace našeho řešení. Ta trvala asi 25 minut. Stačilo založit novou pozici, vyplnit pár krátkých textů o firmě a pak už jen sdílet pozvánky do simulace ve formě linku zájemcům o stáž.

První výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Během prvních 4 týdnů prošlo simulací 11 zájemců a dalších 13 přibylo v týdnech následujících. Celkem 24 uchazečů a všichni simulaci dokončili. Jeden ze zájemců byl dokonce tou dobou v Kalifornii. Díky online simulaci a následnému video hovoru, mohl celé úvodní kolo výběrového řízení absolvovat z druhého konce světa. Klientka si nakonec nechala ve firmě hned 8 lidí.

Oproti původnímu záměru nabrat 3 stážisty jsem nakonec přijala hned 8 talentů, pro které jsme našli uplatnění v rámci skupiny. Jednu z uchazeček jsme dokonce rovnou zaměstnali na plný úvazek. To, že byly její výsledky v simulační hře ze všech nejlepší, myslím mluví samo za sebe.

Co se tedy Eva z kompetenční analytiky o uchazečích dozvěděla?

Kompetence

A co z toho měli uchazeči?

Odznaky

Ve Virtubiu mi během výběrka zpřístupňovali nové fuknce a reagovali velmi rychle na moje podněty, co by se mi hodilo do analytiky přidat. Ke konci prvního kola mi například zpřístupnili funkci kompetenčních vah. Ty se dají použít k prioritizaci kompetencí už před zahájením výběrového řízení, ale já se dozvěděla dost zajímavou věc, i když jsem je použila až po něm. Ukázalo se totiž, že když jsem nastavila priority kompetencí podle svých kritérií, přepočítané výsledky mi zobrazily na prvních příčkách hned 5 lidí, které jsem do té doby už vybrala. Bylo to vlastně takové potvrzení, že jsem se rozhodla správně.

Eva si byla dobře vědoma, že naše simulace není rentgen a že se nemůže spoléhat při výběru lidí jen na naši analýzu chování a kompetencí. S většinou zájemců o stáž se tak standardně setkala i na běžném pohovoru.

Lidský kontakt nemůžete z náboru nikdy vynechat. Vybíráte osobnosti, nikdy pouhá čísla. Také vás vede vlastní cit a zkušenost. Jít ale na pohovor vybavená kvalitními informacemi mi dalo slušný náskok. Rychlost vyhodnocení a vysoká míra shody naměřených výsledků s realitou mě nadchly. S uchazeči jsem se osobně mnohem rychleji dostávala k jádrům problémů a řešila s nimi hlavně podstatné věci.

Nejeden z účastníků se s Evou na pohovoru také podělil o své pozitivní dojmy ze simulace.

Simulace byla moc zajímavá, nikdy jsem nic podobného neabsolvoval a líbilo se mi to. Bylo zajímavé se například snažit logicky vysvětlit věci, které jsem dělal spíše na základě intuice.

Jakub Č., uchazeč Rockaway Academy

Uchazeči také často oceňovali grafické ztvárnění a zábavnost simulace. Klientka si pak vedle snadného ovládání chválila i možnost snadné distribuce feedbacku směrem k uchazečům. Hlavně jí ale odpadly mnohé časově náročné povinnosti. Vymýšlení zadání case studies, vyhodnocování výsledků s manažery nebo psaní feedbacku všem uchazečům. To vše Virtubio obsloužilo rychle a automaticky. Jak? Moderní formou online simulace, okamžitými objektivními výsledky, přehlednými srovnatelnými profily uchazečů nebo rozeslanými motivačními odznaky a zprávami všem uchazečům.

Určitě budeme Virtubio používat dlouhodobě. Dobře tak uvidíme, jaký typ lidí – co do kompetencí – převážně přijímáme. Snáz pak vytipujeme, jaké kombinace kompetencí naši manažeři preferují a dokážeme vysledovat také to, jak jsou přijatí lidé dlouhodobě úspěšní. Aktuálně vidím další možnost nasazení simulační hry k prověření kompetencí u dalších pozic, třeba v oblasti projektového řízení.

Eva Krausová, HR 2.0
Schůzka v Rockaway

Závěrečné shrnutí: Problém - Řešení - Impakt

Klient

Rockaway, progresivní a inovativní brand s orientací na kontinuální růst firemní kultury. Zaměřuje se na eTail, eTravel, FinTech, Comparison Shopping, Content & Media Publishing a startupy. Skupina zaměstnává přes 4600 lidí a dosahuje na více než 70 trhů.

Problém

  1. Zaujmout generaci X a Y inovativní a zábavnou formou a podpořit u ní zájem o stáž v Rockaway Academy
  2. Najít způsob jak rychle a efektivně prověřit stanovené kompetence uchazečů: řešení problémů, práci s informacemi a numerické dovednosti
  3. Usnadnit identifikaci talentů a nevhodných uchazečů

Řešení

Integrace Virtubio kompetenční analytiky a simulace The Office Day do náborové kampaně a screeningu uchazečů pro Rockaway Academy.

Impakt


Když jsme se Evy na závěr ptali, zda by naše řešení doporučila i ostatním personalistům, dočkali jsme se od ní vskutku lišácké odpovědi.

Doporučila bych vás i jiným společnostem, ale líbí se mi, jak uchazeči pozitivně hodnotí jejich první zkušenost s online simulací a že si tento zážitek propojují právě s naší značkou. Takže nevím, jestli si to nenechat raději pro sebe.

Závěrečné shrnutí: Problém - Řešení - Impakt

Simulací prošlo 34 uchazečů, z nichž 8 zůstalo v Rockaway na stáži. Všichni přijatí ve stáži stále úspěšně pokračují. Talentovaná slečna, která získala hlavní pracovní poměr hned na začátku je i nadále posilou týmu.